RETUR TIL FORSIDEN


Til politikerne

Kære Politikere.

Vedr. ældrepolitikken, hvor virkeligheden desværre  overgår fantasien.

Landsforeningen vil opfordre Jer til at læse følgende:

Svage ældres vilkår i Danmark 2000 - en hvidbog skrevet af Pårørende gruppen for svage ældre (forlag Klim)

Tid til hjælp og hjælp til tiden - svage ældre i eget hjem, delrapport 1 af Marie Lilja Jensen, 2002 (ældresagen)

Kaffe, kaos og kærlighed - af Camilla Bettina Poulsen i samarbejde med Else Steenbuch Yde (Salamanca-forlag)

Den hvide verden - af Jane Aamund

Patienthåndbog - af Lone Scocozza og Karsten Skawbo-Jensen (Gads forlag)

Sundhedsjura - af Kent Kristensen (Gads forlag)

Tak til forfatterne af disse nævnte bøger, det er synd og skam, at der ikke tages ved lære af disse dokumentationer.


Rapport:

Alle, der har en eller anden forbindelse til hjemmeplejen og plejehjem, vil have glæde af, at læse Socialminister Eva Kjer Hansens undersøgelse af tilsyn på plejecentre m.v. og af Bruger- og pårørenderåd.

www.social.dk/netpublikationer/2007/p4pleje2702/

Denne rapport fra Rambøll Management a/s beskriver virkelig forholdene som de er, mit Bruger- og pårørenderåd er fuldstændig identisk med dem i rapporten.


E-mail: rbostrom2000@yahoo.dk