RETUR TIL FORSIDENKvalitet i plejen

Kom med bidrag til hvordan vi kan udvikle metoder og redskaber der kan højne kvaliteten i plejen.Dette citat, af K. E. Løgstrup om krav til ansvarlighed (der kan læses i: Den etiske fordring.)
"Den enkelte har aldrig med et andet mennesket at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, et oplagthed man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej". Er en læresætning alle burde efterleve!


E-mail: rbostrom2000@yahoo.dk