RETUR TIL FORSIDEN


Aktuelt

Fleksibilitet - hvornår og hvordan? 

'Landsforeningen for de gråhårede børn' har interesseret fulgt ældre-debatten, og vi vil gerne knytte en kommentar, fordi vi mener, at det første skridt på vejen, er at se på begrebet
visitation.

Vi må til at kræve, at en visitationskontrakt overholdes, - en aftale er en aftale, et håndslag er bindende.
Fleksibilitet er et ofte brugt ord i ældredebatten, som bliver tolket på mange forskellige måder afhængig af afsenderen og dennes budskab.

Landsforeningen mener, at fleksibilitet kun kan komme på tale, når den ældre for eksempel er for syg til et bad, er til en lægekontrol eller til tandlæge mv., så kan plejetid evt. ændres til praktiskhjælp-tid, når den ældre ønsker det. Det er den ældre, der skal bestemme.

Den ældre er blevet tildelt en vare og som alle andre varer, man køber, skal den leveres som lovet, denne vare er oveni købet forudbetalt over skatten og der skal ikke (nødvendigvis) takkes for den.
Senere findes der så evt. mulighed for, at praktiskhjælp-tiden kan ændres til badetid en anden dag, når den ældre er frisk til det.

Der bliver altid sagt, at vores nuværende ældre er nemme, fordi de finder sig i alle de omsorgssvigt vi allerede har set alt for mange af.

Der siges også, at næsten generation ikke vil finde sig i disse horrible forhold, men det holder ikke stik. Ens synspunkter ændrer sig ikke med alderen, forskellen fra 55 til 75 år er ikke så stor, som flere midaldrende politikere argumenter højlydt for, - det er derfor ligegyldigt, om man har været en stor rebel i sine unge dage og har haft talegaverne i orden, - det hjælper ikke, når man først er blevet alderssvækket.   


E-mail: rbostrom2000@yahoo.dk